لیست فایل ها - صفحه 1

ضوابط طرح تفصیلی

ضوابط طرح تفصیلی کاشمر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی حرم تا حرم شهر کاشمر

چشم انداز طرح حرم تا حرماهداف کلان پایهنتیجه گیریاستنتاج احکام طراحیتدوین راهبرد و سیاست های خاصتعیین جمعیت پشتیباندسته بندی کاربری های قابل استقرار در طرحارائه پروژه های خرد در مقیاس طراحیچگونگی اشغال فضا و استقرار گروه های عمده کارب...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل لایه باز طراحی مسیر در اتوکد

فایل اتوکدی مسیر پیشنهادی طراحی شده برای پیاده به همراه کلیه کف سازی. مبلمان و سیمبول ها و ... طول 700 متر عرض 40 متر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه فایل طراحی مسیر پیاده

فایل حاضر نمونه ای از فایل اتوکدی طراحی پیشنهادی یک مسیر پیاده به طول 700 متر و عرض 26 متر می باشد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه راهبردی اصفهان 1400

برنامه راهبردی اصفهان

قیمت : 9,950 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی