فایل های دسته بندی کارآفرینی - صفحه 6

طرح توجیهی و کار آفرینی پلور های صنعتی

طرح توجیهی و کار آفرینی پلور های صنعتی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی و کار آفرینی شیره خرما

طرح توجیهی و کار آفرینی شیره خرما

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی و کار آفرینی دی اتیل اتر

طرح توجیهی و کار آفرینی دی اتیل اتر

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی و کار آفرینی دباغی و سالامبور و مصنوعات چرمی

طرح توجیهی و کار آفرینی دباغی و سالامبور و مصنوعات چرمی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی و کار آفرینی آب بند لاستیکی

طرح توجیهی و کار آفرینی آب بند لاستیکی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی و کار آفرینی تولید مخازن و سازه های فلزی

طرح توجیهی و کار آفرینی تولید مخازن و سازه های فلزی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی و کار آفرینی تولید فیلم سه لایه پلی اتیلنی

طرح توجیهی و کار آفرینی تولید فیلم سه لایه پلی اتیلنی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی و کار آفرینی معرفی طرح امکان سنجی اتیل وینیل استات

طرح توجیهی و کار آفرینی معرفی طرح امکان سنجی اتیل وینیل استات

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی و کار آفرینی تولید مالت و ماء الشعیر

طرح توجیهی و کار آفرینی تولید مالت و ماء الشعیر

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی