فایل های دسته بندی کارآفرینی - صفحه 5

طرح توجیهی و کار آفرینی ورقه های پلاستیک سلولی

طرح توجیهی و کار آفرینی ورقه های پلاستیک سلولی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی و کار آفرینی موتور برف پاک کن

طرح توجیهی و کار آفرینی موتور برف پاک کن

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی و کار آفرینی شربت غلیظ فروکتوز

طرح توجیهی و کار آفرینی شربت غلیظ فروکتوز

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی و کار آفرینی استر های انیدریک فتالیک

طرح توجیهی و کار آفرینی استر های انیدریک فتالیک

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی و کار آفرینی اطلاق سرد خانه ثابت متحرک و ساندویچ پانل

طرح توجیهی و کار آفرینی اطلاق سرد خانه ثابت متحرک و ساندویچ پانل

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی و کار آفرینی درجه فشار روغن پشت آمپر

طرح توجیهی و کار آفرینی درجه فشار روغن پشت آمپر

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی و کار آفرینی دنده برنجی گیر بکس خودرو

طرح توجیهی و کار آفرینی دنده برنجی گیر بکس خودرو

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی و کار آفرینی روغن های خشک شونده

طرح توجیهی و کار آفرینی روغن های خشک شونده

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی و کار آفرینی طرح تولید ظروف شیشه ای نسوز اپال و پیرکس در ملایر

طرح توجیهی و کار آفرینی طرح تولید ظروف شیشه ای نسوز اپال و پیرکس در ملایر

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی