فایل های دسته بندی کارآفرینی - صفحه 10

طرح توجیهی و کار آفرینی دلکو

طرح توجیهی و کار آفرینی دلکو

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی و کار آفرینی رنگهای ساختمانی (روغنی و پلاستیکی)

طرح توجیهی و کار آفرینی رنگهای ساختمانی (روغنی و پلاستیکی)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی و کار آفرینی بازار یابی وریسندگی الیاف پشمی

طرح توجیهی و کار آفرینی بازار یابی وریسندگی الیاف پشمی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی و کار آفرینی نان فانتزي

طرح توجیهی و کار آفرینی نان فانتزي

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی و کار آفرینی دفترچه

طرح توجیهی و کار آفرینی دفترچه

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی و کار آفرینی بخاری گازی

طرح توجیهی و کار آفرینی بخاری گازی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی و کار آفرینی مار گارين

طرح توجیهی و کار آفرینی مار گارين

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی و کار آفرینی سر شیشه لاستیکی

طرح توجیهی و کار آفرینی سر شیشه لاستیکی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی و کار آفرینی ترموس و یخدان

طرح توجیهی و کار آفرینی ترموس و یخدان

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15قبلی · بعدی