فایل های دسته بندی فنی و مهندسی - صفحه 1

فایل ماشین کاری قطعه کار ( آرم تراکتورسازی) با نرم افزار مسترکم (Mastercam) به همراه جی کدهای CNC

فایل ماشین کاری قطعه کار ( آرم تراکتورسازی) با نرم افزار مسترکم (Mastercam) به همراه جی کدهای CNC شامل 3 فایل در قالب نرم افزار مسترکم

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه درسی دینامیک )همراه با حل تمرینات کتاب مریام)

جزوه درسی دینامیک )همراه با حل تمرینات کتاب مریام) – شامل 153 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی Well Support Assembly در نرم افزارکتیا

طراحی Well Support Assembly در نرم افزارکتیا شامل 11 فایل در قالب برنامه CATIA

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی V-Block Assembly در نرم افزارکتیا

طراحی V-Block Assembly در نرم افزارکتیا شامل 6 صفحه در قالب برنامه CATIA

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی فلکه آب در نرم افزارکتیا

طراحی فلکه آب در نرم افزارکتیا شامل 16 فایل در قالب برنامه CATIA

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی Stock Bracket Assembly در نرم افزارکتیا

طراحی Stock Bracket Assembly در نرم افزارکتیا شامل 10 فایل در قالب برنامه CATIA

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی Shock Assembly در نرم افزارکتیا

طراحی Shock Assembly در نرم افزارکتیا شامل 10 فایل در قالب برنامه CATIA

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی و مونتاژ Radial Engine Assembly در نرم افزارکتیا

طراحی و مونتاژ Radial Engine Assembly در نرم افزارکتیا شامل 14 فایل در قالب برنامه CATIA

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی و مونتاژ Pulley Support Assembly در نرم افزارکتیا

طراحی و مونتاژ Pulley Support Assembly در نرم افزارکتیا شامل 9 فایل در قالب برنامه CATIA

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی