مطالعات طرح جامع گردشگری استان خراسان-گزارش نهایی(چکیده مدیریتی)

دسته بندي : فنی و مهندسی » شهرسازی
شناخت و تجزیه و تحلیل
تدوین و ارزیابی سناریوها
پایش و ارزیابی
دسته بندی: فنی و مهندسی » شهرسازی

تعداد مشاهده: 54 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

تعداد صفحات: 63

حجم فایل:1,756 کیلوبایت

 قیمت: 9,800 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
 • محتوای فایل دانلودی:

  مرحله اول: شناخت و تجزيه و تحليل
  1- كليات
  2- مطالعات عمومي و پايه
  2-1- مطالعات زمين- آب- خاك و محيط‌زيست
  2-1-1- خاك و زمين
  2-1-2- منابع آب و اقليم
  2-1-2-1- منابع آب .
  2-1-2-2- اقليم
  2-1-3- محيط زيست ..
  2-1-3-1- پوشش گياهي
  2-1-3-2- حيات‌وحش
  2-1-3-3- مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست
  2-1-3-4- منابع آلاينده .
  2-2- مطالعات اقتصادي
  2-3- مطالعات اجتماعي- فرهنگي ...
  2-3-1- فرهنگ
  2-3-2- جمعيت
  2-4- مطالعات زيرساخت و نهادي..
  2-4-1- بررسي دسترسي زميني- ريلي- هوايي
  2-4-2- آموزش و پرورش ...
  2-4-3- آموزش عالي .
  2-4-4- بهداشت و درمان .
  2-4-5- مخابرات .....
  2-5- مطالعه ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي گردشگري استان
  2-6- مطالعات تسهيلات و خدمات موجود گردشگري
  3- تجزيه و تحليل و جمع‌بندي مطالعات15
  3-1- خاك و زمين
  3-2- آب و اقليم ..
  3-3- محيط زيست
  3-4- اقتصاد .....
  3-5- جامعه و فرهنگ ...
  3-6- زيرساخت‌ها18
  3-7- جاذبه‌ها و پتانسيل‌هاي طبيعي
  3-8- جاذبه‌ها و پتانسيل‌هاي تاريخي- فرهنگي- مذهبي
  مرحله دوم: سياستگزاري اصلي و تدوين استراتژي محوري گردشگري استان
  4- تدوين اهداف و راهبردهاي توسعه گردشگري
  4-1- تعيين اهداف كلان توسعه گردشگري استان
  4-1-1- اهداف اوليه و كلان توسعه گردشگري خراسان
  4-1-2- اهداف توسعه گردشگري بر حسب حوزه‏هاي اصلي (عملكردي- استراتژيكي)
  4-2- شناسائي راهبردهاي توسعه گردشگري استان
  4-3- ارزيابي اهداف و راهبردهاي توسعه گردشگري
  4-4- ارائه سناريو‏هاي سه گانه طرح جامع گردشگري استان
  4-4-1- مقدمه و مفاهيم
  4-4-2- آينده‏نگري سناريوها
  4-4-3- روش پايه طرح اصلي سناريوها.
  4-5- ارزيابي و بررسي سناريوي‏هاي سه گانه از نظر شاخص‏ها و معيارهاي مطالعه و توسعه پايدار
  4-5-1- كليات.
  4-5-2- سناريوي اول .
  4-5-3- سناريو دوم
  4-5-4- سناريوي سوم
  4-6- پيشنهاد سناريوي مطلوب .
  4-7- ارزيابي سناريوي مطلوب از نظر زيست محيطي- اقتصادي- فرهنگي
  4-8- تدوين سياست‏‏هاي گردشگري
  5- طرح و برنامه‏هاي ساختاري و عملياتي گردشگري
  5-1- تعيين نواحي و زيرنواحي و تقسيمات طرح جامع گردشگري استان خراسان
  5-1-1- پيدايش و چشم‏انداز حوزه‏هاي اصلي
  5-1-2- حوزه محورهاي گردشگري .......
  5-1-3- سط‍ح‏بندي محورهاي گردشگري
  5-1-4- حوزه‏هاي عملكردي موضوعي گردشگري
  5-1-5- ناحيه‏بندي شهرستان‏هاي استان بر اساس عوامل اصلي گردشگري
  5-2- گونه‏هاي توسعه گردشگري...
  5-2-1- گردشگاه‏ها..
  5-2-1-1- گردشگاه‏هاي دنج ........
  5-2-1-2- دهكده‏هاي تعطيلاتي ...
  5-2-1-3- گردشگاه‏هاي جامع ...
  5-2-2- شهرهاي گردشگاهي
  5-2-3- گردشگري شهري .....
  5-2-4- گردشگري‏ ماجراجويانه و گردشگري با گرايش‏هاي خاص
  5-2-4-1- گردشگري دهكده‏اي ..
  5-2-4-2- گردشگري روستايي، مزرعه يا كشاورزي
  5-2-4-3- تورهاي پياده‏روي و دوچرخه‏سواري .
  5-2-4-4- اكوتوريسم (گونه‏اي كنترل شده از گردشگري طبيعي)
  5-2-4-5- برنامه‏هاي ياري‏رساني به اجتماعات ...
  5-2-5- گردشگري مبتني بر حمل و نقل دريايي
  5-2-6- گردشگري اقامتي
  5-2-7- گردشگري كارواني و اردوگاهي
  5-2-8- گردشگري مبتني بر حمل و نقل
  5-2-9- گردشگري جوانان ...
  5-2-10- گردشگري مذهبي (زيارت مذهبي)
  5-2-11- گردشگري قومي ..
  5-2-12- گردشگري نوستالژيك ...
  5-3- تفكيك اسناد و برنامه‏هاي توسعه نواحي گردشگري استان
  5-3-1- كليات موضوع
  5-3-2- مقياس برنامه‏ها ..
  5-3-3- موقعيت برنامه- پروژه ..............
  5-3-4- سناريوي توسعه ........
  5-3-5- تدقيق و انطباق طيف و اجزاء هر يك از برنامه‏هاي توسعه گردشگري استان خراسان
  5-3-6- برنامه‏هاي توسعه گردشگري استان
  5-3-7- برنامه‏هاي مربوط به توريسم زيارتي
  5-3-8- برنامه‏هاي مربوط به توريسم تاريخي- فرهنگي
  5-3-9- برنامه‏هاي توريسم كشاورزي و مزرعه‏اي
  5-3-10- توريسم مبتني بر حمل و نقل ....
  5-3-11- توريسم ماجراجويانه..
  5-3-12- توريسم كارواني و اردوگاهي .....
  5-3-13- توريسم دهكده‏اي .......
  5-3-14- اكوتوريسم ...
  5-3-15- پارك‏هاي منابع طبيعي- زيستگاه‏ها
  5-3-16- توريسم مراسم و جشنواره‏ها ......
  5-3-17- برنامه‏هاي ساختاري- عملياتي ...
  5-4- برنامه توسعه منابع گردشگري بر حسب نواحي
  5-4-1- كليات ...
  5-4-2- تشريح نگرش برنامه‏ريزي ........
  5-4-3- برنامه توسعه منابع گردشگري در ناحيه شمالي(يك)
  5-4-4- برنامه توسعه منابع در ناحيه مياني (دو) گردشگري
  5-4-5- برنامه توسعه منابع در ناحيه جنوبي (سه) گردشگري
  5-5- برنامه توسعه بازاريابي بر حسب نواحي
  5-5-1- كليات .
  5-5-2- بازارهاي داخلي (زيارت- گردشگري)
  5-5-3- بازارهاي كشورهاي اسلامي ......
  5-5-4- خراساني‏هاي مقيم خارج از كشور
  5-5-5- بازارهاي اروپا- آسيا- آمريكاي شمالي
  5-5-6- گرايش‏هاي بازاريابي نواحي .....
  5-6- برنامه توسعه دسترسي‏ها بر حسب نواحي گردشگري
  5-6-1- برنامه توسعه دسترسي‏ها در ناحيه شمالي (يك)
  5-6-2- برنامه توسعه دسترسي‏ها در ناحيه مياني (دو)
  5-6-3- برنامه توسعه دسترسي‏ها در ناحيه3
  5-7- برنامه توسعه تسهيلات و خدمات گردشگري بر حسب نواحي
  5-7-1- كليات ...
  5-7-2- مراكز بهداشتي درماني .................
  5-7-3- برنامه توسعه تسهيلات و خدمات درماني در نواحي سه‏گانه
  5-7-4- مراكز پليس توريسم ..
  5-7-5- زيرساخت‏ها ...............................
  5-7-6- گمرك و بازارچه‏هاي مرزي .......
  5-8- برنامه توسعه منابع انساني .......
  5-8-1- چارچوب و مباني برنامه‏ريزي....
  5-8-2- سطح منطقه‏اي
  5-8-3- سطح ناحيه‏اي ....
  5-9- برنامه توسعه مديريتي .............
  5-9-1- كليات ......
  5-9-2- مركز منطقه ..
  5-9-3- مركز ناحيه شمالي .....
  5-9-4- مركز ناحيه مياني
  5-9-5- مركز ناحيه جنوبي ...
  5-10- برنامه توسعه سرمايه‏گذاري گردشگري بر حسب نواحي
  5-10-1- برنامه توسعه بازاريابي ......
  5-10-2- برنامه توسعه تسهيلات و خدمات گردشگري
  5-10-3- برنامه توسعه منابع گردشگري
  5-10-4- برنامه توسعه دسترسي‏ها .......
  5-10-5- برنامه توسعه منابع انساني ...
  5-10-6- آينده‏نگري در خصوص اولويت‏هاي سرمايه‏گذاري
  5-11- پيش‌بيني اولويت‌هاي اقدام طرح جامع
  5-11-1- اجراي برنامه توسعه مديريتي در سه ناحيه
  5-11-2- اجراي برنامه توسعه منابع گردشگري با اولويت اقامتگاه‌هاي گردشگري
  5-11-3- اجراي برنامه توسعه توريسم مبتني بر حمل و نقل
  5-11-4- اجراي برنامه توسعه منابع انساني با اولويت‌هاي ذيل
  6- طرح‌‌ها و برنامه‌هاي عملياتي گردشگري استان
  7- بررسي پيامدهاي طرح جامع گردشگري و حصول موفقيت اجراي طرح
  7-1- پيش بيني و ارزيابي اثرات طرح جامع گردشگري بر منابع اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي- زيست محيطي
  7-2- پيش بيني اثرات ناشي از توسعه طرح بر منابع اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي و زيست محيطي
  7-2-1- زيارت .
  7-2-1-1- پيش‌بيني اثرات ناشي از انجام فعاليت زيارت بر منابع طبيعي
  7-2-1-2- پيش‌بيني اثرات ناشي از انجام فعاليت زيارت بر محيط اجتماعي- اقتصادي
  7-2-1-3- پيش‌بيني اثرات ناشي از انجام فعاليت زيارت بر محيط فرهنگي
  7-2-2- گردشگري خارجي
  7-2-2-1- پيش بيني اثرات ناشي از انجام فعاليت گردشگري خارجي بر منابع طبيعي
  7-2-2-2- پيش‌بيني اثرات ناشي از انجام فعاليت گردشگري خارجي بر محيط اجتماعي- اقتصادي
  7-2-2-3- پيش‌بيني اثرات ناشي از انجام فعاليت گردشگري خارجي بر محيط فرهنگي
  7-2-3- گردشگري داخلي ...
  7-2-3-1- پيش‌بيني اثرات ناشي از انجام فعاليت گردشگري داخلي بر محيط طبيعي
  7-2-3-2- پيش بيني اثرات ناشي از انجام فعاليت گردشگري داخلي بر محيط اجتماعي- اقتصادي
  7-2-3-3- پيش‌بيني اثرات ناشي از انجام فعاليت گردشگري داخلي بر محيط فرهنگي
  7-3- روش و تكنيك بكار گرفته شده در ارزيابي استراتژيكي طرح جامع گردشگري استان
  7-4- نتايج حاصل از ارزيابي استراتژيكي ماتريس‌ها در سه ناحيه گردشگري و زير‌ناحيه كلان‌شهر مشهد
  7-5- اقدامات اصلاحي كاهش اثرات سوء ناشي از اجراي طرح بر منابع اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي و زيست
  محيطي ....
  7-6- برنامه‌هاي مراقبت و پايش ....
  7-6-1- مهمترين برنامه‌هاي مراقبت و پايش در احداث دهكده‌هاي توريستي
  7-6-2- مهمترين برنامه‌هاي مراقبت و پايش در انجام فعاليت تفرج (متمركز و گسترده)
  7-6-3- مهمترين برنامه‌هاي مراقبت و پايش احداث و توسعه راه (جاده‌سازي و بزرگراه)
  7-6-4- مهمترين برنامه‌هاي مراقبت و پايش در احداث نيروگاه و مراكز توريستي
  7-6-5- مهمترين برنامه‌هاي مراقبت و پايش در احداث سد (پروژه‌هاي منابع آّب)