پاورپوینت تفسیر کاربردی آیین نامه زلزله وکاربرد در ETAPS در 42 اسلاید کاربردی و آموزشی و قابل ویرایش

دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران
در این پروژه پاورپوینت تفسیر کاربردی آیین نامه زلزله و کاربرد در ETAPS در 42 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر و جدول و گراف طبق موارد زیر رایه شده است:

1- تاریخچه تدوین آیین نامه ایمنی ساختمانها دربرابرزلزله در ایران (2800 ) :

2- هدف آیین نامه (2800 ) :

3- زلزله های شدید ( زلزله طرح ) :

4- زلزله های خفیف یا متوسط ( زلزله سطح بهره برداری ) :

5- گروه بندی ساختمانها بر حسب سیستمهای سازه ای :

6- سیستم دیوارهای باربر ( Bearing Wall System) :

7- سیستم قاب ساختمانی ساده ( Building Frame System ) :

8- سیستم قاب خمشی ( Moment Resistant Frame) :

9- سیستم دوگانه یا ترکیبی ( Dual System) :

10- سیستم قاب مفصلی ( Building Frame System) :

11- ملزومات تشکیل شبکه خرپایی :

12- سیستم مهاربندی هم محور ( Concentric Braced Frame) :

13- مزایا :

14- معایب :

15- ضوابط طرح لرزه ای سیستمهای مهاربندی ( CBF ) :

16- کنترل لاغری مهاربندها :

17- کاهش مقاومت فشاری بادبندها :

18- طراحی مهاربندهای 7 و 8 :

19- مفصل خمیری ( پلاستیک ) ( Plastic Hinge ) :

20- مفصل خمیری در فولاد :

21- مفصل خمیری در بتن:

22- سطوح اصلی عملکرد سازه :

23- سیستم مهاربندی برون محور ( Eccentric Braced Frame) :

24- نگرانی پوپوف در سیستم مهاربندی برون محور :

25- محاسن ورود سازه به حوزه عملکردغیرارتجاعی ( تشکیل مفاصل پلاستیک) :

26- ضوابط طرح لرزه ای در مهاربندهای EBF :

27- سیستم قاب خمشی ( Moment Frame System) :

28- رفتارقابهای خمشی در برابر بارهای جانبی :

29- تغییر شکلها در قاب خمشی در اثر دو عامل بوجود می آیند :

30- کنترل ضابطه تیر ضعیف و ستون قوی در شکل پذیری ویژه ( سازه های بتنی ) :

31- ضرورت ارضای این رابطه را در چند مورد می توان بررسی کرد :

32- سیستم دوگانه یا ترکیبی ( Dual System) :

33- قابهای ساده و مختلط بتنی:

34- کنترل فشار و کشش در ستونها :

35- روش تحلیل استاتیکی معادل ( Static Equivalent Lateral Force Analysis) :

36- نیروی برشی پایه ( Base Shear) :

37- (شتاب مبنای طرح ) A :

38- (ضریب بازتاب ساختمان ) B :

39- ( پارامترهای لرزه ای ) S ، Ts ،T0 :

40- زمان تناوب اصلی ساختمان T:

41- ضریب اهمیت ساختمان (I) :

42- ضریب رفتارساختمان (R) :

43- توزیع نیروهای جانبی زلزله در ارتفاع ساختمان :

44- قاعده 30 – 100 :

45- موضوع پیچش در ساختمان :

46- لنگر پیچشی از دو ناحیه بوجود می آید :

47- طبق استاندارد 2800 حتی اگر مرکز جرم بر مرکز سختی منطبق باشد لازم است اثر پیچش تصادفی لحاظ شود :

48- نامنظمی بند ( ث ) آیین نامه :

49- روش اعمال نیروهای لرزه ای در Etabs :

50- روش UZER LOAD :

51- روش معادل سازی در آیین نامه UUBC 94:

52- تغییر مکان جانبی نسبی طبقات:

53- اثرات P-∆ به همراه گراف تغییر شکل مربوطه ک


دسته بندی: فنی و مهندسی » عمران

تعداد مشاهده: 234 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

تعداد صفحات: 42

حجم فایل:975 کیلوبایت

 قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
 • محتوای فایل دانلودی:
  در این پروژه پاورپوینت تفسیر کاربردی آیین نامه زلزله و کاربرد در ETAPS در 42 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر و جدول و گراف طبق موارد زیر رایه شده است:

  1- تاریخچه تدوین آیین نامه ایمنی ساختمانها دربرابرزلزله در ایران (2800 ) :

  2- هدف آیین نامه (2800 ) :

  3- زلزله های شدید ( زلزله طرح ) :

  4- زلزله های خفیف یا متوسط ( زلزله سطح بهره برداری ) :

  5- گروه بندی ساختمانها بر حسب سیستمهای سازه ای :

  6- سیستم دیوارهای باربر ( Bearing Wall System) :

  7- سیستم قاب ساختمانی ساده ( Building Frame System ) :

  8- سیستم قاب خمشی ( Moment Resistant Frame) :

  9- سیستم دوگانه یا ترکیبی ( Dual System) :

  10- سیستم قاب مفصلی ( Building Frame System) :

  11- ملزومات تشکیل شبکه خرپایی :

  12- سیستم مهاربندی هم محور ( Concentric Braced Frame) :

  13- مزایا :

  14- معایب :

  15- ضوابط طرح لرزه ای سیستمهای مهاربندی ( CBF ) :

  16- کنترل لاغری مهاربندها :

  17- کاهش مقاومت فشاری بادبندها :

  18- طراحی مهاربندهای 7 و 8 :

  19- مفصل خمیری ( پلاستیک ) ( Plastic Hinge ) :

  20- مفصل خمیری در فولاد :

  21- مفصل خمیری در بتن:

  22- سطوح اصلی عملکرد سازه :

  23- سیستم مهاربندی برون محور ( Eccentric Braced Frame) :

  24- نگرانی پوپوف در سیستم مهاربندی برون محور :

  25- محاسن ورود سازه به حوزه عملکردغیرارتجاعی ( تشکیل مفاصل پلاستیک) :

  26- ضوابط طرح لرزه ای در مهاربندهای EBF :

  27- سیستم قاب خمشی ( Moment Frame System) :

  28- رفتارقابهای خمشی در برابر بارهای جانبی :

  29- تغییر شکلها در قاب خمشی در اثر دو عامل بوجود می آیند :

  30- کنترل ضابطه تیر ضعیف و ستون قوی در شکل پذیری ویژه ( سازه های بتنی ) :

  31- ضرورت ارضای این رابطه را در چند مورد می توان بررسی کرد :

  32- سیستم دوگانه یا ترکیبی ( Dual System) :

  33- قابهای ساده و مختلط بتنی:

  34- کنترل فشار و کشش در ستونها :

  35- روش تحلیل استاتیکی معادل ( Static Equivalent Lateral Force Analysis) :

  36- نیروی برشی پایه ( Base Shear) :

  37- (شتاب مبنای طرح ) A :

  38- (ضریب بازتاب ساختمان ) B :

  39- ( پارامترهای لرزه ای ) S ، Ts ،T0 :

  40- زمان تناوب اصلی ساختمان T:

  41- ضریب اهمیت ساختمان (I) :

  42- ضریب رفتارساختمان (R) :

  43- توزیع نیروهای جانبی زلزله در ارتفاع ساختمان :

  44- قاعده 30 – 100 :

  45- موضوع پیچش در ساختمان :

  46- لنگر پیچشی از دو ناحیه بوجود می آید :

  47- طبق استاندارد 2800 حتی اگر مرکز جرم بر مرکز سختی منطبق باشد لازم است اثر پیچش تصادفی لحاظ شود :

  48- نامنظمی بند ( ث ) آیین نامه :

  49- روش اعمال نیروهای لرزه ای در Etabs :

  50- روش UZER LOAD :

  51- روش معادل سازی در آیین نامه UUBC 94:

  52- تغییر مکان جانبی نسبی طبقات:

  53- اثرات P-∆ به همراه گراف تغییر شکل مربوطه ک