پاورپوینت بررسی اشکالات اجرایی ساختمان های بتنی در 58 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش

دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران
در این پروژه پاورپوینت بررسی اشکالات اجرایی ساختمان های بتنی در 58 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر اجرایی طبق موارد زیر ارایه شده است:

1- فهرست :

2- مقدمه :

3- ذکر موردی اشکالات اجرائی در سازه بتنی :

4- تصاویر در موارد ذکرشده :

5- بیان نکات ریز اجرائی:

6- تصاویری از ریزش سقف در حین بتن ریزی :

7- ساختمان هاي بتنی که سیستم لرزه ای آن ها صرفاً قاب خمشی است در مقایسه با آنها که دیواربرشی دارند عملکرد ضعیفتري دارند. علت این است که :

8- عدم وجود خاموت هاي با قلاب 135 درجه :

9- عدم توجه به سرگیر بودن یا شانه گیربودن تیرهاي بتنی در پلان هاي معماري :

10- تنه زدگی یا Pounding :

11- ستون هاي کوتاه، به خصوص در نورگیرهاي زیرزمین ها :

12- عدم وجود نبشی کشی :

13- عدم وجود پوشش هاي پلاستیکی روی خاک یا قالب های آجری :

14- عدم هم پوشانی کافی اتصال ستون به شالوده :

15- خاموت کوچکتر را بزرگتر از اندازه لازم خم کردن :

16- استفاده از وصله هاي پوششی نامناسب :

17- اتصالات بتنی مطابق شکل ازدو سو در اثر لنگرهاي مخالف :

18- غیر هم محوربودن وغیر عمود بودن اعضاء سازه اي :

19- وزن قابل توجه بلوک ها یبتنی که اشتباها پر شده اند:

20- عدم اجراي صحیح آرماتوربندي راه پله ها در محل زانویی :

21- عدم رعایت نکات آیین نامه ای بتن ریزی در ھوای سرد :

22- عدم اجرا ی صحیح دیوارك بتنی راه پله :

23- عدم اجراي ریشه پله مخصوصاً در ساختمان هاي بتن آرمه :

24- نداشتن قلاب 90 درجه آرماتورهاي سراسري تیر داخل ستونهاي انتهایی :

25- رد کردن آرماتور سراسري تیرها خارج از آرماتورهاي ستونها :

26- - استفاده از ستون ریز:

27- رعایت نکردن پوشش بتنی تیرها و عدم رعایت عرض و ارتفاع تیرها :

28- اجراي نادرست رمپ پله :

29- عدم نبشی کشی دیوارهاي نما دار و دیوارهاي بدون نما :

30- عدم پیش بینی درز انقطاع لازم :

31- عدم رعایت محل صحیح وصله آرماتورهاي طولی تیرها :

32- بتن دار بودن انتهای تیرچه ها :

33- عدم خم کردن آرماتورهاي طولی ستونها در تراز بام :

34- بودن یا نبودن تیر تراز طبقه داخل دیوار برشی :

35- اتصال مفصلی تیر به تیر در ساختمان هاي بتن آرمه :

36- طول ناکافی آرماتورهاي انتظار ستونها در تراز طبقات و وصله کردن تمامی آرماتورها در یک ناحیه از ستون :

37- عرض ناکافی ستونهاي بتنی براي طول مهاري مستقیم قلاب استاندارد 90 درجه آرماتورهاي طولی :

38- عدم رعایت زمان قالب برداري با توجه به دماي هوا :

39- عدم رعایت بتن ریزي همزمان پله ها با بتن ریزي سقف :

40- آب بند نبودن قالب :

41- عدم رعایت ابعاد مقاطع و انحراف از آنچه در طرح پیش بینی شده است ک

42- عدم رعایت فاصله آرماتورها از قالب و از یکدیگر :

43- عدم توجه به تراز بودن سطح بتن سقفها یا تراز بودن بلوکهاي سفالی :

44- تمیز نکردن داخل قالب ها قبل از بتن ریزي :

45- عدم شاقول کردن ستون ها و مهار آنها باید قبل از بتن ریزي :

46- عدم رعایت ضوابط حریق در ساختمان هاي 6 طبقه و بیشتر:

47- عدم رعایت طرح اختلاط مناسب در ساخت بتن :

48- عدم اعمال خیز منفی وسط دهانه تیرها و تیرچه هاي بلند :

49- عکس هایی از سقفی که حین بتن ریزي دچار ریزش شده اند:


دسته بندی: فنی و مهندسی » عمران

تعداد مشاهده: 261 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

تعداد صفحات: 58

حجم فایل:23,327 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
 • محتوای فایل دانلودی:
  در این پروژه پاورپوینت بررسی اشکالات اجرایی ساختمان های بتنی در 58 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر اجرایی طبق موارد زیر ارایه شده است:

  1- فهرست :

  2- مقدمه :

  3- ذکر موردی اشکالات اجرائی در سازه بتنی :

  4- تصاویر در موارد ذکرشده :

  5- بیان نکات ریز اجرائی:

  6- تصاویری از ریزش سقف در حین بتن ریزی :

  7- ساختمان هاي بتنی که سیستم لرزه ای آن ها صرفاً قاب خمشی است در مقایسه با آنها که دیواربرشی دارند عملکرد ضعیفتري دارند. علت این است که :

  8- عدم وجود خاموت هاي با قلاب 135 درجه :

  9- عدم توجه به سرگیر بودن یا شانه گیربودن تیرهاي بتنی در پلان هاي معماري :

  10- تنه زدگی یا Pounding :

  11- ستون هاي کوتاه، به خصوص در نورگیرهاي زیرزمین ها :

  12- عدم وجود نبشی کشی :

  13- عدم وجود پوشش هاي پلاستیکی روی خاک یا قالب های آجری :

  14- عدم هم پوشانی کافی اتصال ستون به شالوده :

  15- خاموت کوچکتر را بزرگتر از اندازه لازم خم کردن :

  16- استفاده از وصله هاي پوششی نامناسب :

  17- اتصالات بتنی مطابق شکل ازدو سو در اثر لنگرهاي مخالف :

  18- غیر هم محوربودن وغیر عمود بودن اعضاء سازه اي :

  19- وزن قابل توجه بلوک ها یبتنی که اشتباها پر شده اند:

  20- عدم اجراي صحیح آرماتوربندي راه پله ها در محل زانویی :

  21- عدم رعایت نکات آیین نامه ای بتن ریزی در ھوای سرد :

  22- عدم اجرا ی صحیح دیوارك بتنی راه پله :

  23- عدم اجراي ریشه پله مخصوصاً در ساختمان هاي بتن آرمه :

  24- نداشتن قلاب 90 درجه آرماتورهاي سراسري تیر داخل ستونهاي انتهایی :

  25- رد کردن آرماتور سراسري تیرها خارج از آرماتورهاي ستونها :

  26- - استفاده از ستون ریز:

  27- رعایت نکردن پوشش بتنی تیرها و عدم رعایت عرض و ارتفاع تیرها :

  28- اجراي نادرست رمپ پله :

  29- عدم نبشی کشی دیوارهاي نما دار و دیوارهاي بدون نما :

  30- عدم پیش بینی درز انقطاع لازم :

  31- عدم رعایت محل صحیح وصله آرماتورهاي طولی تیرها :

  32- بتن دار بودن انتهای تیرچه ها :

  33- عدم خم کردن آرماتورهاي طولی ستونها در تراز بام :

  34- بودن یا نبودن تیر تراز طبقه داخل دیوار برشی :

  35- اتصال مفصلی تیر به تیر در ساختمان هاي بتن آرمه :

  36- طول ناکافی آرماتورهاي انتظار ستونها در تراز طبقات و وصله کردن تمامی آرماتورها در یک ناحیه از ستون :

  37- عرض ناکافی ستونهاي بتنی براي طول مهاري مستقیم قلاب استاندارد 90 درجه آرماتورهاي طولی :

  38- عدم رعایت زمان قالب برداري با توجه به دماي هوا :

  39- عدم رعایت بتن ریزي همزمان پله ها با بتن ریزي سقف :

  40- آب بند نبودن قالب :

  41- عدم رعایت ابعاد مقاطع و انحراف از آنچه در طرح پیش بینی شده است ک

  42- عدم رعایت فاصله آرماتورها از قالب و از یکدیگر :

  43- عدم توجه به تراز بودن سطح بتن سقفها یا تراز بودن بلوکهاي سفالی :

  44- تمیز نکردن داخل قالب ها قبل از بتن ریزي :

  45- عدم شاقول کردن ستون ها و مهار آنها باید قبل از بتن ریزي :

  46- عدم رعایت ضوابط حریق در ساختمان هاي 6 طبقه و بیشتر:

  47- عدم رعایت طرح اختلاط مناسب در ساخت بتن :

  48- عدم اعمال خیز منفی وسط دهانه تیرها و تیرچه هاي بلند :

  49- عکس هایی از سقفی که حین بتن ریزي دچار ریزش شده اند: