گزارش كارآموزي در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان

دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT
گزارش كارآموزي در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان در 32 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

آشنايي كلي با مكان كارآموزي

آشنايي با دستگاههاي مورد استفادهدر آزمايشگاههاي متالوگرافي

1- دستگاه سنباده

2- دستگاه پوليش مكانيكي

3- دستگاه برش

4- دستگاه مانت

5- بررسي ريز ساختارهاي انعكاسي با ميكروسكوپ

6- پوليش شيميايي - محلولهاي اچ


الف ) آشنايي كلي با مكان كارآموزي
شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان
Isfahan Science & Technology Town
تاريخچه فشرده اي از روند شكل گيري شهرك

1372 تا 1376 : تعيين و تصويب اعضاي هيأت موسس شهرك توسط شوراي پژوهشهاي علمي كشور، مكان يابي، تشكيل هيأت اجرايي به رياست استاندارد و تأسيس دبيرخانه شهرك، تشكيل كميته هاي تخصصي در شهرك، آغاز طراحي مركز رشد فناوري، تهيه و تصويب اساسنامه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شروع فعاليتهاي تحقيقاتي بر روي 35 پروژه در شهرك.

1377 تا 1378 : تصويب رديف بودجه ملي براي شهرك، برگزاري اولين جشنواره شيخ بهايي، واگذاري 52 هكتار از اراضي مجاور دانشگاه صنعتي جهت احداث شهرك، انجام مطالعات اولويت يابي گرايشهاي تخصصي شهرك.

1379 : راه اندازي مركز رشد فناوري در ساختمان 22 بهمن، پذيرش و استقرار 17 واحد فناوري در مركز رشد، ايجاد شبكه تحقيقاتي همكار، عضويت شهرك در انجمن جهاني پاركهاي علمي (IASP) ، عضويت شهرك در انجمن پاركهاي علمي آسيا.

1380 : راه اندازي دوره پيش رشد، راه اندازي آزمايشگاهها و كارگاههاي تخصصي.

1381 : راه اندازي مركز رشد فناوري تخصصي ICT و پيگيري استقرار مؤسسات مربوطه در ساختمان اصلي مركز رشد در مجاورت دانشگاه صنعتي اصفهان، افزايش تعداد مؤسسات به 40 واحد.


كليات و اهداف

شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان در شمال غربي شهر اصفهان، در مجاورت دانشگاه صنعتي واقع شده است و محلي است كه واحدهاي تحقيقاتي مستقل و يا وابسته به سازمانها و صنايع در آن متمركز مي شوند. اين مجموعه كه به صورت يك منطقه ويژه تحقيقاتي عمل مي كند با ترويج فضاي نوآوري و رقابت در ميان شركتها و مؤسساتي كه فعاليت هايشان مبتني بر علم و دانش است و همچنين با تعميق ارتباط بين دانشگاهها و سازمانهاي تحقيقاتي، واحدهاي توليدي و مراكز تصميم گيري دولتي شرايط را براي رسيدن به هدف نهايي توسعه فناوري فراهم مي سازد.

ايجاد مراكز رشد (انكوباتورها) و كمك به تشكيل و رشد مؤسسات نوپا در زمينه تحقيقات و فناوري از اقدامات بنياديني است كه اين شهرك در جهت نيل به هدف فوق انجام مي دهد.

كاهش فاصله فناوري با كشورهاي توسعه يافته، نوسازي صنايع و افزايش توان رقابتي آنها، بومي سازي فناوري و ايجاد اشتغال مولد در بخش خصوصي براي فارغ التحصيلات جوان از ديگر اهداف اين شهرك است.

شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان تحت نظارت عاليه هيأت امنا توسط سازماني مركزي كه وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است اداره مي شود.


نتايج حاصل از فعاليتهاي شهرك

- گسترش واحدها و سازمانهاي تحقيقاتي و شركتهاي خدمات مهندسي و تكميل چرخه تحقيقات.

- كارآفريني براي نيروهاي محقق جوان (دانش آموختگان ارشد دانشگاهها).

- كاربردي كردن و تجاري كردن نتايج

- نوسازي صنايع موجود با بهره گيري از ابداعات يا دستيابي به فناوري به شيوه مهندسي معكوس.


شبكه واحدهاي تحقيقاتي همكار

شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان با توجه به تنوع، تعدد و پراكندگي واحدهاي تحقيقاتي، ضعف ارتباطات منطقي بين واحدهاي تحقيقاتي موجود در منطقه و در جهت گسترش و ارتقاء فعاليتهاي پژوهشي، شبكه اي متشكل از واحدهاي تحقيقاتي همكاري ايجاد كرده است.

از اساسي ترين اهداف راه اندازي اين شبكه ايجاد تعامل بين واحدهاي تحقيقاتي موجود در منطقه از طريق افزايش ارتباط بين آنها بوده است. به اين منظور يك بانك اطلاعاتي از پتانسيلهاي نرم افزاري و سخت افزاري واحدهاي عضو تهيه شده است كه علاوه بر شناسايي پتانسيلهاي تحقيقاتي موجود در منطقه امكان برنامه ريزي جهت تأمين تجهيزات و امكانات مورد نياز منطقه را نيز فراهم مي كند. با وجود اين شبكه ارتباطات بين واحدهاي عضو گسترش يافته و امكان مشاركت آنها در اجراي طرحهاي ملي و بزرگ صنعتي در حد توان و امكانات فراهم مي شود. واحدهايي كه مي توانند عضو شبكه همكار شوند:

- واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع

- شركتهاي خصوصي خدمات مهندسي و تحقيقاتي

- مراكز پژوهشي و پژوهشكده هاي دانشگاهها

- مؤسسات تحقيقاتي خصوصي

- مؤسسات تحقيقاتي دولتي

مزاياي عضويت در شبكه همكار

- برخورداري از خدمات ستادي و پشتيباني براي برقراري ارتباط ساده و روان با صنايع و بخشهاي اقتصادي و ساير واحدهاي تحقيقاتي.

- بهره گيري و استفاده از خدمات آزمايشگاهي و تجهيزاتي ساير مؤسسات عضو شهرك

- دسترسي به اطلاعات و نيازهاي تحقيقاتي صنايع همكاري شهرك و برخورداري از راهنمايي تا مرحله عقد قرارداد.


واحدهاي قابل استقرار در شهرك

واحدها و مؤسسات تحقيقاتي خصوصي، دولتي، وابسته به دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و همچنين وابسته به صنايع و سازمانها نظير مراكز تحقيق و توسعه و يا دفتر مطالعات و برنامه ريزي.مركز رشد فناوري

مركز رشد فناوري (انكوباتور) شهرك با هدف ايجاد جاذبه براي شكل گيري شركتهاي خصوصي فناوري، كاهش ريسك مؤسسات نوبنياد، كمك به اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاه و رشد اقتصادي منطقه راه اندازي شده است. وظيفه اين مركز كمك به رشد هسته ها، شركتها و مؤسسات فناوري، ارائه خدمات پشتيباني به واحدهاي مذكور و نظارت بر روند رشد آنها مي باشد. خدماتي كه مركز رشد ارائه مي دهد عمدتاً از نوع فني و تخصصي، مشاوره اي، اطلاع رساني و پشتيباني و اداري است. ارائه خدمات در قبال دريافت هزينه بر اساس تعرفه هاي مصوب انجام مي­گيرد و سياست شهرك آن است كه ارائه خدمات را به واحدهاي خدماتي خصوصي واگذار كند. مؤسساتي كه وارد مركز رشد مي شوند طي دوره اي 3 ساله به ترتيب مراحل پرورش ايده، رشد علمي، توليد محصول و بازاريابي را پشت سر گذاشته و در اين مدت از خدمات زير بهره مند مي­شوند:

- خدمات عمومي شامل اسكان، منشي گري، تايپ و تكثير، ارسال مراسلات

- خدمات اطلاع رساني شامل شبكه داخلي (LAN) ، اينترنت، سايت اينترنتي، كتابخانه

- خدمات فني و تخصصي شامل آزمايشگاه طراحي، آزمايشگاه متالوگرافي، آزمايشگاه الكترونيك، آزمايشگاه پايه شيمي و كارگاه ماشين ابزار.

- خدمات مشاوره اي شامل سمينارهاي دوره اي مشاوره اي (حقوقي، مالي، بازاريابي) ، بهره گيري از مشاورين مالياتي، حقوقي، بازاريابي و علمي.شرايط كلي پذيرش مؤسسات فناوري

پذيرش مؤسسات متقاضي بر اساس 3 معيار ايده مناسب مبتني بر فناوري. تركيب نيروي انساني متناسب با زمينه فعاليت مؤسسه، و برنامه كاري مبتني بر شناخت بازار انجام مي گيرد. شرط استقرار در مركز رشد و برخورداري از خدمات موجود در دوره رشد براي مؤسسات پذيرفته شده، داشتن ماهيت حقوقي و يا آمادگي براي ثبت شركت / مؤسسه مي باشد. منظور از تركيب نيروي انساني متناسب، وجود حداقل دو نفر عضو تمام وقت است كه يك نفر از آنها كارشناس ارشد و از اعضا مؤسس باشد.

مؤسساتي كه در يكي از موارد ايده مناسب يا تركيب نيرو ضعف داشته باشند در دوره پيش رشد پذيرفته مي شوند.دوره پيش رشد

در جهت تكميل اهداف مركز رشد فناوري شهرك، دوره پيش رشد وظيفه حمايت از
هسته هاي تحقيقاتي نوپا متشكل از فارغ التحصيلان و يا دانشجويان ممتاز مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري رابه­عهده دارد. از اهم فعاليتهاي اين دوره كمك به پرورش ايده هاي تحقيقاتي توسعه­اي هسته­ها و فراهم نمودن فضاي لازم براي رشد كيفي و كمي آنها به منظور انتقال به مركز رشد به عنوان مؤسسه هاي حقوقي است. در اين دوره خدمات برنامه ريزي شده بصورت محدود در اختيار هسته هاي مستقر قرار داده مي شود. طول اين دوره از 6 تا 9 ماه برنامه ريزي شده است.

كليدهاي شكل:

1 - mm SLR35 دوربين خانگي

2 – تطبيق دهندة T2

3 - f? بيروني = mm 63 كه روي T2 سوار مي شود.

4 – تطبيق دهندة T2 / x 5/2 براي دوربين هاي SLR

5 - T2 / x 5/2 تطبيق دهندة comp

6 - T2 / x 5/2 تطبيق دهندة دوربين

8 و 11 – عدسي چشمي

9 – تطبيق دهندة دوربين ميكروسكوپ (وضعيت تصوير mm 60)

10 – تطبيق دهندة دوربين ميكروسكوپ (وضعيت تصوير mm 44)

12 – قيد دوربين به قطر mm 40

13 – قيد دوربين در وضعيت mm 44

14 – قيد دوربين در وضعيت mm 60

16 – سطح تماس در axiover 25C/CFL/Cafront Prort

17 – تماس دوربين در قسمت جلويي M135 / 135 / M 35 / 35 axiover

18 – تلسكوپ يك چشمي

19 – عكس شبكة دوربين نجومي
6 – پوليش شيميايي – محلولهاي اچ

توضيح دستگاه:

اين دستگاه با وارد آوردن ارتعاش به مايعي كه درون آن مي باشد باعث حذف لايه هاي جرم و كثيفي يا لاية اچ شدة فلز مي شود و در واقع اين دستگاه نوعي دستگاه پوليش مي باشد.
دسته بندی: فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT

تعداد مشاهده: 522 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 32

حجم فایل:3,822 کیلوبایت

 قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: