فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 5

مقاله گزارشگري مالي و حسابداري XBRL

مقاله گزارشگري مالي و حسابداري XBRL در 15 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بهره‌وري ميزان توليد و سنجش آن و مفهوم ارزش افزوده

مقاله بهره‌وري ميزان توليد و سنجش آن و مفهوم ارزش افزوده در 16 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری

مقاله بررسي مسائل جاري ساختار سرمايه در حسابداري در 33 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی روشهاي ارزيابي بانك‌هاي داخلي از پروژه‌هاي سرمايه گذاري

مقاله بررسي روشهاي ارزيابي بانك‌هاي داخلي از پروژه‌هاي سرمايه گذاري در 46 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی جامع تورم

مقاله بررسي جامع تورم در 40 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی بورس اوراق بهادار

مقاله بررسي بورس اوراق بهادار در 74 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی بهره و حسابداري تورم

مقاله بررسي بهره و حسابداري تورم در 24 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی پول و بانكداري

مقاله بررسي پول و بانكداري در 22 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله آشنايي با بانك جهاني

مقاله آشنايي با بانك جهاني در 16 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی