فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 2

مقاله عدم تقارن اطلاعاتی, اهرم مالی و ارزش شرکت: آیا بحران و رشد تاثیرگذارند؟

مقاله عدم تقارن اطلاعاتی, اهرم مالی و ارزش شرکت: آیا بحران و رشد تاثیرگذارند؟

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیقی در زمینه رابطه میان نرخ حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت : شواهد عملی و تجربی برای سهام 100 شرکت

تحقیقی در زمینه رابطه میان نرخ حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت : شواهد عملی و تجربی برای سهام 100 شرکت برتر در بازار بورس نیورک و نزدک

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حاکمیت و ارزش شرکت: اثر رکود

حاکمیت و ارزش شرکت: اثر رکود

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قابلیت سرمایه گزاری ,حاکمیت شرکتی وارزش شرکت

قابلیت سرمایه گزاری ,حاکمیت شرکتی وارزش شرکت

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تنوع شرکت و ارزش آن در دوران چرخه تجاری

مقاله تنوع شرکت و ارزش آن در دوران چرخه تجاری

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدیریت ریسک ، حاکمیت شرکتی، و عملکرد بانک در بحران مالی

مقاله مدیریت ریسک ، حاکمیت شرکتی، و عملکرد بانک در بحران مالی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه فاکتور فروش A5

نمونه فاکتور فروش A5

قیمت : 500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی ماتريس حسابداري اجتماعي

مقاله بررسي ماتريس حسابداري اجتماعي در 20 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی لزوم استفاده از حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه

مقاله بررسي لزوم استفاده از حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه در 28 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی